Czech punk rock band.

V.T.Marvin = Velký tvrdý Marvin = Boss Marvin (mouse off the cartoon film *Velká sýrová loupež / Die große Käseverschwörung*).