The legendary Prague electro-grind band, formed by the remaking of industrial Střední Evropa, revels in atypical and unpleasant musical practices. A coarse-grained, rolling, all-consuming mass, destroying, burning, melting magma, it seeks to devalue the post-lunch idyll.
Punk attitude, not submitting to the rules of the majority, extreme, obscure, Indian tattoos in the wake of biomechanics, iroquois and cyberpunk.

Legendární pražská electro-grind úderka vzniklá přetavením z industriální Střední Evropy se vyžívá v atypických a nelíbivých hudebních postupech. Hrubozrnná valící se všepohlcující masa, ničící, spalující, tavící magma se snaží znehodnocovat poobědovou idylku.
Punkový přístup, nepodřízení se pravidlům většiny, extrém, obskurní charakter, indiánské tetování v návaznosti na biomechaniku, irokéz a cyberpunk.