1 Piece Of Bread For India
  2 Esprit de Corps
  3 Snad
  4 Jungle Passion
  5 Pigs In Heaven
  6 Lanes
  7 Kobylka
  8 Kruhy
  9 Mrazivá
  10 Bílá Hůl
  11 Krávy
  12 The Birthday Party
  13 Chvenie Absolútna
  14 Mickey Mouse
  15 Děvčata, Děvčata
  16 Cesta
  17 A Nebe Je Na Tvých Rtech
  18 Dívka Odjezdu